Fairgreensolutions.dk©2011

FAIRGREEN

SOLUTIONS
 

 

About / Om Camilla

 

Text in Danish follows below/Dansk tekst følger nedenfor

 

 

Camilla Carstensen, organizer and facilitator:

 

Many years of engagement in development and grassroots NGOs and networks focusing on poverty, inequality and rights in developing countries. Experienced in stakeholder involvement in efforts to promote sustainable development (capacity building, establishment of partnerships, local management of natural ­resources and awareness raising)

 

  • Experience in grassroot engagement in poverty, inequality and rights issues in developing countries with a focus on facilitating cross-cultural understanding and collaboration
  • Contact-creating and used to working in group settings, including keeping the threads together and making sure that every one is engaged and heard across language, culture and technical disciplines
  • Strucurered and attentive, so that arrangements run smoothly and according to an agreed agenda

 

 

 

Camilla Carstensen, organisator og facilitator:

 

Mangeårigt engagement i u-lands- og græsrods­organisationer og netværk med fokus på sociale forhold og rettigheder i u-lande. Erfaring med inddragelse af forskellige målgrupper i arbejdet for at fremme en bæredygtig udvikling (kapacitetsopbygning, etablering af partnerskaber, lokal forvaltning af natur­ressourcer og bevidsthedsskabende aktiviteter)

 

  • Erfaring med græsrodsengagement i sociale forhold og rettigheder i u-lande med fokus på facilitering af samarbejde på tværs af kulturer
  • Kontaktskabende og vant til at arbejde i grupper, herunder at samle trådene og sikre, at alle bliver hørt på tværs af discipliner
  • Struktureret og opmærksom, så arrangementer forløber godt og efter en fælles aftalt arbejdsplan

 

 

 

Contact:

 

General contacts:

office@fairgreensolutions.dk

Phone: +45 3324 3354

 

 

Kim Carstensen:

kim@fairgreensolutions.dk

Mobile: +45 6170 4263

 

 

Camilla Carstensen:

camilla@fairgreensolutions.dk

Mobile: +45 6170 3354

 

 

Address:

Soender Boulevard 64

DK-1720 Copenhagen V

Denmark

 

 

CVR-nr 33927177

 

 

Bank:

Merkurbank

Konto 84011164831