Fairgreensolutions.dk©2011

FAIRGREEN

SOLUTIONS

 

 

What we Offer

/

Ydelser

 

Text in Danish follows below / Dansk tekst følger nedenfor

 

What we offer - Core Services:

Dealing with the Challenges ahead: Development of innovative thinking - and dialogue between individuals and across institutions and corporations - about strategies in a world of socially and environmentally uncertain futures

Functioning globally across Barriers: Facilitation of global, shared institutional policies and practices, which respect and reflect both centrally defined values and local diversity

Stakeholder dialogues: Establishment and facilitation of dialogues across different stakeholder groups with clear and relevant agendas

Simple explanations: Clear, understandable and engaging presentations - open to questions and with room for dialogue - about complex issues to organizations, institutions and small or large groups of stakeholders

Other possible services: CSR that makes a real difference

Setting CSR Strategy: Sparring with senior management and/or the CSR organization about strategies for corporate responsibility. Particular focus on environment and climate change, but with an eye also on issues of poverty and rights.

Linking CSR and Philanthropy: Creation of clearer links and synergies between modern CSR work and more traditional philanthropical work in foundations and the like

 

Kerneydelser:

Udfordringer i nutid og fremtid: Udvikling af ny tænkning - og dialog mellem individer og på tværs af institutioner og virksomheder - om strategier for en socialt og miljømæssigt usikker fremtid

At fungere globalt: Facilitering af globale, fælles politikker og praksis, som respekterer og afspejler både centralt definerede værdier og lokale forskelligheder

Dialog på tværs af skel: Etablering og facilitering af stakeholder-dialoger med klare og relevante dagsordener

Gør det svære enkelt: Klare, forståelige og engagerende præsentationer - med åbenhed for spørgsmål og plads til dialog - om komplekse emner til institutioner, organisationer og store og små grupper af medarbejdere og/eller stakeholdere

Andre ydelser: CSR, som gør en forskel

CSR-strategier: Sparring med ledelse og/eller CSR-organisation om strategier for samfundsansvar. Særlig fokus på miljø og klima, men også med blik for uligheds- og rettighedsemner.

Få CSR og Fondsarbejde til at spille sammen: Skabelse af klarere sammenhæng og synergi mellem virksomheders moderne CSR-arbejde og mere traditionel godgørenhed i fonde og lignende

 

Contact:

 

General contacts:

office@fairgreensolutions.dk

Phone: +45 3324 3354

 

 

Kim Carstensen:

kim@fairgreensolutions.dk

Mobile: +45 6170 4263

 

 

Camilla Carstensen:

camilla@fairgreensolutions.dk

Mobile: +45 6170 3354

 

 

Address:

Soender Boulevard 64

DK-1720 Copenhagen V

Denmark

 

 

CVR-nr 33927177

 

 

Bank:

Merkurbank

Konto 84011164831