Fairgreensolutions.dk©2011

FAIRGREEN

SOLUTIONS
 
 

 

Competencies

/

Kompetencer

 

Danish text follows below / Dansk tekst følger nedenfor

 

 

Core Competencies:

Our work is based on five core competencies, developed over many years of experience:

Environment and Development, Policies and Actors:
Deep knowledge of global and national environment, development and climate policy, and a clear understanding of the key actors – including governments, national and international institutions, business and NGOs – their work, their agendas, and their results

Getting Global Teams to Work:
Leading and facilitating decentralized, global teams by establishing shared language and strong, constructive working relations across geography and cultural, political and economic diversity

Strong Strategies and Institutional Values:
Securing clear strategy and convincing and motivational values as key drivers in complex, knowledge-based project organizations with staff of highly varied professional backgrounds

Understanding and Acting in Political Landscapes:
Analyzing political landscapes as the basis for developing and implementing policy and advocacy strategies both internally in organizations and towards external political systems such as NGOs, institutions, businesses, government, parliament or the UN

Dealing with Media:
Handling media, both proactively and reactively, to set public agendas or to avert media crises, supported by capability of oral or written presentation of complex ideas in simple and useful terms

 

 

Kernekompetencer:

 

Fairgreensolutions' arbejde afspejler fem centrale kompetencer, som er udviklet og skærpet gennem mange års erfaring:

 

Miljø og udvikling, politik og aktører:

Dybt kendskab til global og national miljø-, udviklings- og klimapolitik samt forståelse af de forskellige aktører - herunder nationale og internationale myndigheder, virksomheder og NGOer - deres arbejde, deres dagsordener og deres resultater

 

Få globale teams teams til at svinge sammen:

Ledelse og facilitering af decentraliserede, globale teams med etablering af fælles sprog og stærke, konstruktive samar­bejds­relationer på tværs af geografi og kulturelle, politiske og økonomiske forskellig­heder

 

Skab fremdrift via klar strategi og stærke værdier:

Sikring af en klar strategi og et overbevisende og motiverende værdigrundlag som drivkraft for udviklingen af komplekse, vidensbaserede projektorganisationer med medarbejdere med meget forskellige faglige baggrunde

 

Forstå og brug politiske muligheder: 

Analyse af politiske landskaber som grundlag for at udvikle og gennemføre politiske påvirkningsstrategier både internt i organisationer og over for eksterne politiske systemer som interesse­organisa­tioner, regering, folketing eller FN

 

Arbejde med medier:

Mediehåndtering, både proaktiv og reaktiv, som kan sætte dagsordener eller imødegå mediekriser, under­støttet af en evne til mundtlig og skriftlig præsentation af komplekse ideer i enkle og brugbare termer

 

 

 

Contact:

 

General contacts:

office@fairgreensolutions.dk

Phone: +45 3324 3354

 

 

Kim Carstensen:

kim@fairgreensolutions.dk

Mobile: +45 6170 4263

 

 

Camilla Carstensen:

camilla@fairgreensolutions.dk

Mobile: +45 6170 3354

 

 

Address:

Soender Boulevard 64

DK-1720 Copenhagen V

Denmark

 

 

CVR-nr 33927177

 

 

Bank:

Merkurbank

Konto 84011164831